Σεμινάρια-Πιστοποιήσεις

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κλειστό προς το παρόν)

2020-01-28 20:40
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας...

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

2019-07-11 12:08
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ  σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό εκπαιδευτικό κέντρο διοργανώνει Πρόγραμμα με τίτλο: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων το οποίο εμπίπτει στο Φ.Ε.Κ....

Πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security)

2017-03-03 10:40
Το ΚΕΚ Αθηνά πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 , διοργανώνει σεμινάρια Security μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η...

Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ

2018-09-02 20:50
Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και...
Προϊόντα: 1 - 4 από 4